اوگاریت

پادشاهی اوگاریت (درمحل رأس شمراء امروزی) که دیرینگی آن به نیمه دوم هزاره دوم پیش ازمیلادبازمی‌گردددر شمال غربی سوریه در ۱۶ کیلومتری شمال شهرلاذقیه واقع شده بود. باستان شناسان درکاوشهای خوددراین منطقه، متونی را یافته‌اند که به یک زبان ناشناخته نوشته شده‌اند. این متون نخستین نمونه‌های خط الفبایی جهان بشمارمی‌آیند. باستان‌شناسان فرانسوی ازسال ۱۹۲۹ کاوش درکاوشگاه باستانی اوگاریت را آغازکرده‌اند. آنهاموفق به کشف لوحه‌هایی به زبان اکدی، زبان مرجع برای دادوستددرآن دوره شدندودرعین حال متونی را یافتندکه ازنشانه‌هایی نزدیک به نشانه‌های زبان اکدی تشکیل می‌شدندومتعلق به یک زبان ناشناخته بودند. خط‌شناسانی که به رمزگشایی این متون پرداختندبه این نتیجه رسیدندکه این نشانه‌هادرواقع نخستین خط الفبایی است، به عبارت دیگریک خط که نه ازنشانه‌هاونه ازهجاها تشکیل شده بلکه درواقع ازحروف تشکیل گردیده‌است. الفبای اوگاریت شامل ۲۹ حرف است.

شهراوگاریت دریک کیلومتری کرانه دریای مدیترانه واقع شده بودوشهری بودکه بادنیای خارج درپیوندبود. شهراوگاریت که مهدالفبابوده یک جامعه باسوادبشمارمی‌آمد. ایوکالوه باستان‌شناس فرانسوی که به همراه بسام جموس باستان‌شناس سوری مشترکآمدیریت هیئت باستان‌شناسی اوگاریت را به عهده دارند، می‌گوید: درکاوشگاه اوگاریت فرهنگنامه‌هایی ترجمه شده به زبان اوگاریتی ونوشته‌هایی درموردسومرکهن کشف شده‌اندکه توسط دبیران آن دوره نگهداری شده بودند.

خط اوگاریتی باازهم‌گسستن این پادشاهی پیرامون ۱۱۸۵ (قبل ازمیلاد = حدود 3200 سال پیش) نابودشدوشهراوگاریت نیزمتروک گردید.

منابع

روزنامه جام جم، درآن وب‌گاه آمده: استفاده ازمطالب باذکرمنبع بلامانع است.

#